fbpx

Pilotní licence

Domů » Letecká Škola » Pilotní licence

Mít všechno pod kontrolou

Jsme piloti a pilotům pomáháme. Nabízíme pomoc při získávání, prodlužování nebo obnovování leteckých kvalifikací. 

Prodlužování licencí

Získání a prodlužování průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Pro všechny aktivní piloty je nutné být držitelem Všeobecného (VFL) nebo Omezeného (OFL) průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

Průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby má dva stupně, a to omezený a všeobecný. Oba dva vydává  Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Omezený průkaz opravňuje létat pouze po České republice a všeobecný průkaz opravňuje létat po celém světě (společně s ICAO angličtinou).

 • Přihlášku na zkoušku nebo prodloužení můžete vyplnit v našem formuláři. 
 • Správní poplatek za zkoušku přes FlyCzech je 700,-Kč a je potřeba ho uhradit před zkouškou.
 • Písemný test je stejný pro oba typy průkazu a skládá se ze tří částí: Radiokomunikační provoz, Radiokomunikační předpisy a Elektrotechnika a radiotechnika
 • Žadatelům o omezený průkaz ČTU po úspěšně složeném testu vydá OFL. U všeobecného průkazu je potřeba ještě složit ústní zkoušku. 
 • Ústní zkouška se skládá z přečtením a přeložením anglického textu z leteckého dokumentu, hláskování vybraného slova v textu v anglické hláskovací abecedě, poslechu ATISu a vyhlášení tísňového stavu.

  Dalším bodem zkoušky je správně přečíst frekvence, dohlednosti, výšky a další číselné údaje. Poté přichazí na řadu obecné informace, například pořadí přednosti zpráv (tísňové, pilnostní, o rádiovém zaměřování, pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické, o pravidelnosti letů). Závěrem zkouška bývá přesný překlad významů jednotlivých výrazů v angličtině, například roger/ cleared/ affirm/ negative, tak i v češtině, například rozumím/ konec/potvrďte. 

 • Vystavení průkazu je ihned po zkoušce

Před uplynutím doby, na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je možné přes FlyCzech písemně požádat o prodloužení doby platnosti průkazu. Platí tyto zásady:

O prodloužení doby průkazu Úřad může rozhodnout po úhradě příslušného správního poplatku jen v době platnosti předmětného průkazu. Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu musí být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

K žádosti je třeba doložit:

 • potvrzení, resp. čestné prohlášení (jsou součástí žádosti), že žadatel pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba
 • oboustrannou kopii platného pilotního průkazu, avšak pouze v případě, kdy praxi operátora v minulém období dokládám jen čestným prohlášením a nikoliv potvrzením např. zaměstnavatele
 • jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu (vyjma průkazů amatérské radiokomunikační služby),
 • kopii stávajícího průkazu.
 • v případě prodlužování přes FlyCzech je potřeba dodat Plnou moc a uhradit správní poplatek na účet FlyCzech s.r.o.
 • Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán.
 • (upozornění: v případě, že žádost o prodloužení doby platnosti průkazu je doručena Úřadu v době kratší, než 30 dní před uplynutím doby platnosti, může být žadatel vyzván k doplatku správního poplatku ve výši 200 Kč)
Letecká angličtina ICAO

Každý pilot, který létá do zahraničí, musí úspěšně složit zkoušku znalostí letecké angličtiny dle ICAO stupnice 0 až 6 (0 - bez znalosti, 6 - odpovídá rodilému mluvčímu). Minimální požadovaná úroveň znalostí pro pilota je 4.

Zkouška se zapisuje do průkazu způsobilosti a má časově omezenou platnost podle úrovně prokázaných znalostí:

 • 3 roky pro úroveň 4
 • 6 let pro úroveň 5
 • neomezeně pro úroveň 6

Organizace FlyCzech zajistí přezkoušení letecké angličtiny ICAO u prověřených examinátorů pověřených Úřadem pro civilní letectví. 
Před zkouškou doporučujeme absolvovat kurz letecké angličtiny pro začátečníky i opakovací přípravný kurz na zkoušku ICAO. 

Zkouška se skládá ze dvou částí:

 • poslech 2 – 3 ukázek letecké komunikace
 • po vyslechnutí komunikace by měl uchazeč reagovat a odpovídat na kladené otázky zkoušejícím.

Délka zkoušky je přibližně 20 minut. O výsledku zkoušky bude uchazeč informován ještě tentýž den. 
Úspěšný uchazeč dostane na ÚCL do pole XIII “Poznámky” průkazu pilota zápis buď “ICAO English level 4 valid till … ” nebo “ICAO English level 5 valid till … (6 let od zkoušky)” nebo “ICAO English level 6 valid permanently”. 

Více informací o zkoušce

 

Zkoušku z ICAO AJ můžete absolvovat kdykoli během i po skončení platnosti předchozí zkoušky. 

Zkouška k prodloužení osvědčení se nijak neliší od  zkoušky k získání osvědčení.

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás!

Ke svým klientům přistupujeme individuálně. Napište nám nebo zavolejte jakékoli Vaše přání  ohledně výcviku.